our departments:
Strömförsörjning

Startströmsbegränsare

En startströmsbegränsare reducerar startströmmen i enfasmaskiner och ger skydd till ledningssäkringen. Installera en startströmsbegränsare tillsammans med våra LED aggregat så håller säkringen oavsett karakteristik. När ett LED aggregat/spänningsaggregat slås på uppstår en väldigt hög startström på grund av uppladdning av kondensatorer. Startströmmen kan vara så hög som 70-80A per LED aggregat/spänningsaggregat. Av den anledningen är sannolikheten stor att säkringen utlöses vid inkoppling av flera LED aggregat/spänningsaggregat till samma säkring.

Våra startströmsbegränsare är lösningen på problemet. Installera en startströmsbegränsare tillsammans med våra LED aggregat/spänningsaggregat, så håller säkringen oavsett karakteristik. Den kopplas in enkelt mellan säkring och spänningsaggregaten och det enda som installatörer behöver tänka på är att den totala primärströmmen (nominella strömmen) från alla spänningsaggregat tillsammans inte överstiger säkringens kapacitet eller MAX 16A.

För mer information, kontakta oss!

 

ESB101 - Startströmsbegränsare

ESB101

  • För DIN skena/Normcentral
  • Klarar 16A vid kontinuerlig drift
  • E-nummer: 52 401 67

ESB101

Datablad

ESB201 - Startströmsbegränsare

ESB201

  • Inbyggnadsmodul med skruvplintanslutning
  • Klarar 16A vid kontinuerlig drift
  • E-nummer: 52 401 68

ESB201

Datablad