our departments:

Processmaskiner inom livsmedel och dryck!

2015-10-06
Processmaskiner

Minimotor hårdsatsar på produkter för processmaskiner inom livsmedel och drycker. Kraven ökar stadigt för lämpliga
produkter inom processindustrin. Längre serviceintervaller, energisnålare produkter och kortare leveranstider är numera
standardkrav men få tillverkare klarar idag av att uppfylla dessa kriterier. Flexibilitet och mindre serier är också en del av
vardagen som slutanvändaren lever i.

Minimotor är kanske den enda motortillverkaren i Europa som kan leva upp till dessa krav.
Idag har vi ett komplett program av motorer och växlar som är anpassat för dessa applikationer.
Några utvalda produktfördelar:

  • Upp till IP67 som standard
  • Inga flänsar på motorn/växeln – lätt att spola av
  • Gjord för kontinuerlig drift vid behov
  • “Food oil” smörjning i växeln
  • Kompakt i förhållande till moment som kan tas ut
  • Kan köpas i stycketal med korta ledtide