our departments:

Problem med trippande automatsäkringar?

2016-11-17
trippande automatsakringar - Problem med trippande automatsäkringar?

Våra startströmsbegränsare är lösningen på problemet! Användandet av LED belysning har ökat rekordsnabbt de senaste åren.
Detta har inte varit helt smärtfritt då det till varje LED lampa ingår ett drivdon/spänningsaggregat.

Till skillnad från användning av “vanliga” lampor så är startströmmen till LED lampornas drivdon mycket högre och ett snabbt
växande problem. När fler LED lampor installeras till en och samma säkring riskerar den att lösa ut när lamporna tänds.
Den adderade startströmmen till alla drivdonen i gruppen är boven i dramat och detta skapar stora problem
för installatörer och användare då det är ganska kostsamt att göra om installationen.

Vi har lösningen – installera en av våra startströmsbegränsare mellan automatsäkringen och LED drivdonen så håller säkringen oavsett karakteristik.

För mer information gå direkt till vår hemsida där du även hittar datablad.