our departments:

Powermec – utsett till Gasellföretag 2016!

2017-01-26
Di Gasell 2016

Vi är mycket stolta över att vi har utsetts till ett av Sveriges Gasellföretag 2016 av Dagens Industri. Det är absolut ett bevis på att vi har lyckats med vår verksamhet! Dagens Industri utser de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier:
En omsättning som överstiger 10 Mkr
Minst tio anställda
Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och senaste räkenskapsåret
Ökat sin omsättning varje år de tre senaste åren
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.