our departments:

Powermec AAA – högsta kreditvärdighet!

2013-08-08
Powermec AAA - Powermec AAA - högsta kreditvärdighet!

Världsledande kreditanalytikerna Dun & Bradstreet har gett Powermec högsta kreditvärdighet, AAA i sitt unika kreditratingsystem.
Baserat på 2 600 beslutsregler för analys och värdering ger man Powermec högsta betyg. Vad som bland annat krävs är att företaget
omsätter mer än 2 miljoner kr, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Av alla verksamma aktiebolag i Sverige så är det endast ett mindre antal som uppnår detta betyg.
I flera års tid har vi uppfyllt alla kriterier för att erhålla AAA rating bortsett från antal verksamma år.

Nu 2013 firar vi 10 år och i samband med detta så har vi erhållit AAA!

Detta ser vi som en trygghet gentemot våra kunder, leverantörer, personal och ägare.