our departments:

Powermec säljer sedan starten 2003 produkter till tillverkande industri i Norra Europa från tre affärsområden:

  • Strömförsörjning
  • Elektriska motorer
  • Elektromekanik

map

Vi har kontor med lager i Sverige, Norge, Danmark, Polen och Tjeckien. Den Finska marknaden hanteras via en distributör.
2010 öppnade vi ett kontor i Taiwan med syfte att erbjuda våra kunder en “daglig närvaro” hos våra leverantörer.
Vi kan tack vare denna enhet erbjuda en flexibilitet långt utöver det vanliga och snabbt vara på plats närhelst det behövs.

Ibland flyttar våra kunder sin produktion till Asien. När och om detta sker så kan vi erbjuda anpassad logistik
direkt från vår fabrik till er fabrik.

Powermec har under de första 10 åren haft en organisk tillväxt på i snitt 37% per år.

Vårt motto, “Med rätt kompetens och erfarenhet leverera rätt produkt till rätt pris” har visat sig vara både
framgångsrik och uppskattat av våra kunder.

Med en motiverad och kompetent personal kan vi leverera det vi påstår. Ökat förtroende, mellan Powermec och kund,
resulterar ofta i att vi får chansen att leverera fler och fler närliggande produkter och tjänster till våra kunders slutprodukter.
Lång tids erfarenhet från branschen samt ett passionerat intresse för den, innebär att vi har den kunskap som krävs
för att optimera vår kunds slutprodukt. Antingen genom lägre priser och bibehållen kvalitet eller genom bättre kvalitet till bibehållet pris.

Powermec har alltid haft ett nära samarbete och utveckling tillsammans med våra leverantörer.
Vi ställer stora krav på att de både ska följa och leda utvecklingen av nya produkter, certifieringar, marknads och miljökrav.

Sedan november 2015 ingår Powermec i Addtech-koncernen.
Välkommen som kund till Powermec!