our departments:

Nya energikrav för powersupplies i USA

2016-01-25
powersupplies

10 Februari 2016 är ett viktigt datum för externa spänningsaggregat för USA marknaden. Kraven på tomgångsförbrukning samt genomsnittsverkningsgraden stärks ytterligare, vilket ställer höga krav på tillverkare av externa spänningsaggregat med symbolen V.

Det nya direktivet heter DoE level Vl (Departement of United States) och tabellen visar en sammanställning
på vad de nya kraven innebär i praktiken. Viktigt att notera: DoE level Vl gäller i detta läge endast i USA.
Levererar du produkter dit måste du efter 10 Februari använda ett spänningsaggregat som uppfyller de nya kraven.
I resten av världen gäller samma krav som tidigare.

Alla våra modeller på hemsidan möter DoE level Vl kraven.

Single voltage

Kontakta oss om din slutprodukt säljs i USA så hjälper vi dig med ett externt spänningsaggregat som uppfyller de kommande lagkraven.