our departments:

KNX-nätaggregat med inbyggd drossel

2017-09-19
KNX nataggregat - KNX-nätaggregat med inbyggd drossel

Det nya KNX-nätaggregatet från Mean Well är försett med två utgångar, där den ena har en inbyggd drossel (choke)
för generering  och övervakning av systemspänningen i bussanläggningar. Varje KNX-enhet förbrukar 10 mA från
strömförsörjningen för sändningen och mottagningen av signalen på bussen. Drosselutgången är 640 mA vilket innebär
att man kan koppla totalt 64 st KNX-enheter på samma utgång.

Den andra utgången är en “extra” 30 VDC 640 mA-utgång. Den används om någon enhet behöver spänningsmatas externt,
alternativt vid försörjning av ytterligare en KNX-linje tillsammans med en extern KNX-drossel.
Strömförsörjningsenheten har en LED-indikering i panelen som visar status. Mean Well är medlem i KNX.

För ytterligare information, ladda ner ett datablad:

Datablad KNX-20E-640