our departments:

Förändrade leveranstider

2021-07-30

Global tillgänglighet av komponenter för produktion av Kraftaggregat och Elektriska motorer.

En stor ökning av produktionsvolymer av elektriska fordon, rekordstor efterfrågan av elektroniska  komponenter, ökande priser på metaller, reducerad fraktkapacitet och brist på sjöcontainers har lett till stora förändringar i tillgänglighet, priser och leveranstider för kraftaggregat och elektriska motorer. Vi ser nu exempel på leveranstider på 52 veckor eller längre.

Utmaningarna började förra året och har under början av 2021 accelererat. Vi följer noga läget och för en kontinuerlig dialog med våra tillverkare. Enligt den information vi har från våra producenter så kommer sannolikt den globala tillgången på elektroniska komponenter vara mycket begränsad under 2021 och utmaningarna kommer fortsätta under 2022.

Vi fortsätter att ha tät dialog med samtliga våra producenter och kommer fortsätta informera våra kunder om hur det utvecklar sig.

Då situationen ser ut att fortsätta över en längre tid så kan det vara en bra idé att se över vilka behov man har för leveranser under 2021 och 2022.

Det kommer vara utmanande under den här perioden men Powermec hjälper dig. Kontakta oss fort ni kan så vi tillsammans kan planera och säkra upp kommande behov.

leverans4 - Förändrade leveranstider