our departments:

Energismart motor från Minimotor!

2016-05-19
Energismart motor

Motorn har extremt hög verkningrad samtidigt som den värnar om miljön och spar pengar. Snäckväxelmotorer från Minimotor
har 25% bättre prestanda än större motorer med samma effekt.

Högre prestanda och lägre effekt tack vare den höga kvalitén, exakta driften och höga verkningsgraden som på sikt spar energi.
Endast ren energi från förnybara källor i Minimotors fabrik

På fabrikens tak har Minimotor monterat ett solcellssystem vilket ger de all energi som behövs för sin tillverkning.
Uppvärmning av fabriken samt varmvattnet kommer från en kombination av solceller och värmen från produktionsmaskinerna.

minimotor