Elektriska motorer

Stegmotorer

Vanligast förekommande är hybrid motor i 3- eller 5-fas utförande. Normalt med 1,8 graders stegvinkel med kan också mikrostegas med hjälp av drivelektronik.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt sortiment över stegmotorer.