our departments:

Befarade leveransförseningar på grund av Coronaviruset

2020-01-30

Även om vi ännu inte vet i vilken omfattning så kommer Coronaviruset att påverka handeln till och från Kina, antagligen avsevärt. Det vi ser redan nu är att det kommer att ha en påverkan på leveranser och kapacitet under en kommande tid. Hur länge och hur illa vet vi inte än. Våra partnerfabriker ligger till största delen i Guangdong och den regionen är påverkad.

Senaste informationen från vår personal på plats:

“The local government has issued a notice that factories in the Suzhou area cannot start to work before February 9th, factories in the Guangdong area cannot start to work before February 10th and all schools are continuously closed. When students can return to school they don´t know yet. The public transport system in most areas continues to stop and it is unknown how many workers will return to work after the holidays”.